Miesto objednávkyObjednávateľ
zhodné s miestom objednávky