Miesto servisného zásahu

(uveďte kontaktné údaje osoby nachádzajúcej sa v mieste servisného zásahu)

Objednávateľ alebo majiteľ objektu (vyplňte len v prípade, ak údaje nie sú zhodné s údajmi miesta servisného zásahu)

zhodné s miestom servisného zásahu