Miesto servisného výjazdu

(uveďte kontaktné údaje osoby nachádzajúcej sa v mieste servisného výjazdu)

Objednávateľ alebo majiteľ objektu (vyplňte len v prípade, ak údaje nie sú zhodné s údajmi miesta servisného výjazdu)

zhodné s miestom servisného výjazdu